skip to Main Content
Nehéz a fürdőkádba be- és onnan kiszállni? Meglévő fürdőkádjára ajtót építünk! 06 1 5 333 111 H-P: 8:00-18:00

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen szabályzatot, információt szerezve arról, hogyan kezelünk személyes adatokat és hogyan használunk cookie-kat. Ön a weboldal használatával a jelen szabályzatot elfogadja. Amennyiben nem fogadja el a jelen szabályzat tartalmát, kérjük, ne használja a weboldalt.

Az INNOVAWERT Kft. mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. A webhely legtöbb lapját úgy is meglátogathatja, hogy nem ad meg magáról semmiféle információt. Bizonyos szolgáltatások biztosításához azonban szükség van regisztrációra, és ily módon a felhasználó azonosítására. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

1. A személyes adatok felhasználása
Személyes adataira elsősorban az alábbiak miatt van szükség:
– Ajánlatkéréshez, mivel ez alapján az információ alapján tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot és ajánlatot adni a megrendelni kívánt termékekre.
Külön értesítés nélkül az INNOVAWERT Kft. csak a törvényben előírt esetekben adhatja ki az Ön személyes adatait, illetve akkor, ha jóhiszeműen meggyőződött arról, hogy az információ a következőkhöz szükséges:
(a) a megfelelő jogszabály rendelkezései így kívánják, vagy az INNOVAWERT Kft.-vel, illetve a webhellyel kapcsolatos jogi eljáráshoz szükségeltetik;
(b) az INNOVAWERT Kft.-hez és annak webhelyeihez fűződő jogok vagy tulajdon megvédése érdekében, és
(c) abban a sürgős esetben, ha meg kell védeni az INNOVAWERT Kft. felhasználói, webhelyei adatait.

A jelen weboldal egyéb INNOVAWERT weboldalakra, vagy egyéb társvállalataink weboldaldalaira, illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Ha Ön a INNOVAWERT Kft. vagy harmadik személy által működtetett weboldalakra irányuló linkekre kattint, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen weboldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak. Kérjük, a weboldalak használatakor olvassa el adatvédelmi szabályaikat. Tájékoztatjuk, hogy az INNOVAWERT Kft. nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival kapcsolatban.

2. Hozzáférés a személyes adatokhoz
Az INNOVAWERT Kft. lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy bármikor ellenőrizzék azt, hogy személyes adataik megfelelnek-e a valóságnak. Önnek lehetősége van a régebben megadott személyes adatok megtekintésére és módosítására.

A weboldal rendszerteljesítmény, használhatóság, valamint termékeinkről és szolgáltatásainkról való hasznos információk nyújtása céljából való optimalizálása érdekében automatikusan gyűjtünk és tárolunk információkat naplófájlokban az Ön számítógépén. Ez magában foglalja az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az információkat a Weboldal hatékony fenntartása, a Weboldal látogatói viselkedése nyomon követése, trendek elemzése és felhasználóink összességének demográfiai adatai összegyűjtése céljából használjuk fel. Az általunk gyűjtött információk marketing és reklám szolgáltatások és üzenetek céljából is felhasználásra kerülhetnek (például a felhasználói élmény növelése, vonzóbb speciális ajánlatok és szolgáltatások nyújtása).

Ha nem személyes információkat Személyes Adatokkal együtt használunk fel, az információt az összekapcsolás időtartamáig Személyes Adatként kezeljük.

3. Adatvédelmi nyilatkozat
Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei
Név: INNOVAWERT KFT.
Cím: 3950. Sárospatak, Eötvös út 1/A.
Telefon: +36 1 5 333 111
E-mail: info@udoor.hu
Web: www.furdokadajto.hu

Az Ön személyes adatai marketing, piackutatási és eladások nyomon követése céljából kerülnek tárolásra, továbbá azért, hogy az INNOVAWERT Kft. Önnel a kapcsolatot felvegye. Ön a személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az INNOVAWERT Kft. a fenti célból gyűjtött személyes adatokat a fenti cél megvalósulása érdekében hozzáférhetővé tegye alkalmazottai részére, akik mind az adatok kezelésére, mind azok feldolgozására jogosultak. Az adatkezelés időtartama 10 év. Tekintettel arra, hogy a személyes adat felvételére az Ön hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Ön személyes adatainak megadásával hozzájárul azoknak harmadik országba (nem EGT országba) történő adattovábbításhoz.

Ön kérelmezheti a mindenkori adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.

4. Cookie-k használata
A jelen weboldal, az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások szolgáltatásaink optimalizálása céljából „cookie”-kat használhatnak.

Mi az a „cookie”?
A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a web szerverünk az Ön számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-jába küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a weboldalunk felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye web szerverünk számára, hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a INNOVAWERT Kft. weboldalának használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

5. Cookie-k és hasonló technológiák engedélyezése és tiltása
Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni vagy tiltani a cookie-kat. Az internetes böngészők tekintetében kérjük, nézze át a böngésző használati útmutatóját annak értekében, hogy módosítani tudja böngészője beállításait vagy törölhesse a cookie-kat. Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a Weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

6. Változások az adatvédelmi szabályzatban
Az adatvédelmi szabályzatunk jövőbeli változásai a jelen oldalon kerülnek közzétételre. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze az adatvédelmi szabályzatunkat az esetleges módosítások vagy változtatások miatt.

7. Kapcsolatfelvétel
Ha bármilyen kérdése, észrevétele, vagy kérdése van a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen. Ugyanígy léphet kapcsolatba velünk, ha tájékoztatást kér a weboldalon keresztül gyűjtött adatairól, vagy kéri az információ helyesbítését, zárolását vagy törlését.

Név: INNOVAWERT KFT.
Cím: 3950. Sárospatak, Eötvös út 1/A.
Telefon: +36 1 5 333 111
E-mail: info@udoor.hu
Web: www.furdokadajto.hu

Óvintézkedéseink a jelenlegi járványhelyzetreTOVÁBB
+
Back To Top